take up a liquid or a gas either by adsorption or by absorption

listen to the pronunciation of take up a liquid or a gas either by adsorption or by absorption
İngilizce - Türkçe

take up a liquid or a gas either by adsorption or by absorption teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

take up
(deyim) çalışmaya başlamak (hobi,spor)
take up
Sahiplenmek
take up
spor aktivitesine başlamak

Zayıflamak için en iyisi biraz spor aktivitesine başlamak. - In order to lose weight, it is best to take up some sport.

take up
arkasında olmak (bir işin)
take up
giysiyi kısaltmak
take up
işgal etmek
sorb
üvez ağacı
take up
yapmaya başla

Biz meditasyon yapmaya başlamalıyız. - We should take up meditation.

Doktor formda kalmak için biraz spor yapmaya başlamamı tavsiye etti. - The doctor advised me to take up some sport to stay in shape.

take up
boşluğunu almak
take up
kısaltmak (dikiş)
take up
Almak, kaldırmak, kısaltmak (elbise), tutmak, tamamlamak, karışmak, meşgul olmak, yakalamak, sözünü kesmek
take up
(take up sth.) çalışmaya başlamak (hobi,spor)
take up
emmek
sorb
Pirus sorbus
sorb
üvez
take up
almak

Zamanının çoğunu almak istemiyorum. - I don't want to take up too much of your time.

Zamanının çoğunu almak istemiyorum. - I don't want to take up much of your time.

take up
(deyim) yer kaplamak
take up
(deyim) kabul etmek (teklif vb.) take up with someone arkadaşlık kurmak
take up
(deyim) devam etmek (bitmemiş bir öykü) take someone up on sth
İngilizce - İngilizce
take up
sorb
take up a liquid or a gas either by adsorption or by absorption