judicial notice, knowledge, jurisdiction

listen to the pronunciation of judicial notice, knowledge, jurisdiction
İngilizce - Türkçe

judicial notice, knowledge, jurisdiction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cognizance
{i} idrak
cognizance
{i} farkına varma
cognizance
bilgi
cognizance
yetki
cognizance
{i} mahkemenin davayı dinlemesi
cognizance
{i} anlayış
cognizance
{i} kavrama
cognizance
{i} farkında olma
cognizance
{i} kaza alanı
cognizance
dikkat
İngilizce - İngilizce
{n} cognizance
judicial notice, knowledge, jurisdiction