istatistik

listen to the pronunciation of istatistik
Türkçe - İngilizce
statistic

The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement. - Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı.

Statistics don't always tell the whole story. - İstatistikler her zaman bütün hikayeyi anlatmaz.

return
(Bilgisayar) stats

Check out these stats. - Bu istatistiklere göz at.

(Spor) chart
statistical

The authors would like to thank Dr. Jackson for his statistical analyses. - Yazarlar, istatistiksel analizleri için Dr Jackson'a teşekkür etmek istiyorlar.

Statistically speaking, flying in a plane is much safer than traveling by car. - İstatistiksel olarak konuşursak bir uçakla uçmak bir arabayla seyahat etmekten çok daha güvenlidir.

(Hukuk) statistics

According to statistics, men's wages are higher than women's. - İstatistiklere göre, erkek ücretleri kadınlarınkinden daha yüksek.

The statistics are in our favor. - İstatistikler lehimizde.

statistics; statistical
(a) statistic
(the science of) statistics
istatistik analizi
data
istatistik cetveli
return
istatistik dağılım
range
istatistik olarak anlamlı
(Tıp) statistically significant
istatistik pozisyonu
(Ticaret) article
istatistik yöntemler
statistical method
istatistik adı
(Bilgisayar) statistic name
istatistik bilimi
statistic
istatistik bilimi
statistics
istatistik danışmanları
statistical consultants
istatistik dosyası
(Bilgisayar) statistics file
istatistik farklar hesabı
(Ticaret) net errors and omissions
istatistik hazırlamak
prepare statistics
istatistik ihtimal birimi
probit
istatistik kayıtları
(Ticaret) statistical entry
istatistik kutusu
(Bilgisayar) statistics box
istatistik müktesebatı
(Hukuk) statistical acquis
istatistik serileri
(Ticaret) statistical series
istatistik süreç kontrolü
(Ticaret) statistical process control
istatistik tahmin
(Ticaret) statistical interference
istatistik tasarım yöntemi
statistical design method
istatistik varsayımı
(İstatistik) statistical hypothesis
istatistik vergisi
(Ticaret) statistic tax
istatistik yok
(Bilgisayar) no statistics
istatistik, sayıbilim
(Ticaret) statistics
gümrük tarife istatistik pozisyonu
(Ahlak Bilimi) Customs Tariff Number, HS Code, Harmonized System Code, Harmonized Tariff Schedule
betimleyici istatistik
(Gıda) descriptive statistics
betimsel istatistik
(Bilgisayar) descriptive statistics
istatistikler
(Bilgisayar) times
sonuç ölçümü (istatistik)
outcome measure
devlet istatistik enstitüsü
State Institute of Statistics
gümrük tarife istatistik pozisyonu
Customs Tariff Statistics Position
istatistikler
the statistics
tanımlayıcı istatistik
Descriptive statistics
Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi
(Hukuk) European Community Statistical Office (EUROSTAT)
Avrupa İstatistik Enstitüsü
(Hukuk) Eurostat (Statistical Office of the European Communities)
Yüksek İstatistik Konseyi
(Hukuk) Supreme Statistical Council
bilinmeyen istatistik
(Bilgisayar) unknown stat
demografik ve sosyal istatistik
(Hukuk) demographic and social statistic
istatistikler
(Hukuk) statistics
yeterli istatistik
sufficient statistic
İstatistikler
statistics

The statistics show that our standard of living is high. - İstatistikler bizim yaşam standardımızın yüksek olduğunu gösteriyor.

According to statistics, men's wages are higher than women's. - İstatistiklere göre, erkek ücretleri kadınlarınkinden daha yüksek.

Türkçe - Türkçe
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
Bir dizi olayın veya sayı ile gösterilen olguların yöntemli öbekleştirilmesine dayanan ve ilkelerini olasılık kuramlarından alan, matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama: "İstatistikler gösteriyor ki sahada en çok alkışlanan oyuncu kalecilerdir."- H. Taner
(Osmanlı Dönemi) bir neticeye varmak veya. bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcut lüzumlu şeyleri toplayıp say hâlinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim
Sayım bilimi
amar
asar
İSTATİSTİK
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı hâlinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim
istatistik