irregularity of steps

listen to the pronunciation of irregularity of steps
İngilizce - Türkçe

irregularity of steps teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chaos
karmaşa
chaos
kargaşa
chaos
velvele
chaos
kıyamet
chaos
kaos

Kaos ve yasa arasında bir denge olmalı. - There must be a balance between chaos and law.

Çarpık kentleşme ve kaos pek çok planlama sorunları yaratır. - Urban sprawl and chaos create many planning problems.

chaos
karışıklık
chaos
{i} keşmekeş
İngilizce - İngilizce
chaos
irregularity of steps

  Heceleme

  ir·re·gu·la·ri·ty of steps

  Türkçe nasıl söylenir

  îregyılerıti ıv steps

  Telaffuz

  /əˌregyəˈlerətē əv ˈsteps/ /ɪˌrɛɡjəˈlɛrətiː əv ˈstɛps/

  Günün kelimesi

  patois