introductory or preparatory

listen to the pronunciation of introductory or preparatory
İngilizce - İngilizce
inductive
liminary
introductory or preparatory

  Heceleme

  in·tro·duc·to·ry or pre·par·a·to·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  întrōdʌktıri ır prîperıtôri

  Telaffuz

  /ˌəntrōˈdəktərē ər prəˈperəˌtôrē/ /ˌɪntroʊˈdʌktɜriː ɜr prɪˈpɛrəˌtɔːriː/

  Günün kelimesi

  sutler