intelligible, conceivable

listen to the pronunciation of intelligible, conceivable
İngilizce - Türkçe

intelligible, conceivable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comprehensible
{s} anlaşılır

Bir sözlük sözcükleri anlaşılır hale getirir. - A dictionary makes words comprehensible.

comprehensible
anlaşılabilir
comprehensible
{s} kavranabilir
comprehensible
{s} makul
İngilizce - İngilizce
{a} comprehensible
intelligible, conceivable