integral part of the structure, inherent

listen to the pronunciation of integral part of the structure, inherent
İngilizce - Türkçe

integral part of the structure, inherent teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

built-in
gömme
built-in
Dahîli

Bu sistemin dahili bir koruma devresi var. - This system has a built-in protection circuit.

Laptopumda dahili bir kart okuyucu bulunuyor. - My laptop has a built-in card reader.

built-in
Yerleşik, yerleştirilmiş
İngilizce - İngilizce
built-in
integral part of the structure, inherent