instructiveness

listen to the pronunciation of instructiveness
İngilizce - Türkçe
{i} eğitmenlik
{i} öğretmenlik
İngilizce - İngilizce
{i} quality of providing information, informativeness, state of being enlightening
instructiveness