pose as

listen to the pronunciation of pose as
İngilizce - Türkçe
kılığına girmek
süsü vermek
poz yapmak
numara yapmak
kendine ... süsü vermek, ... kılığına girmek: The burglar, posing as a policeman, knocked on the door. Hırsız kendine polis süsü vererek
İngilizce - İngilizce
represent oneself as, pretend to be; model
pose as