information given through dialogue explaining events leading up to the action

listen to the pronunciation of information given through dialogue explaining events leading up to the action
İngilizce - Türkçe

information given through dialogue explaining events leading up to the action teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

exposition
{i} sergileme
exposition
(Fotoğrafçılık) ekspozisyon
exposition
açıklama
exposition
uluslararası sergi
exposition
izahat
exposition
(Edebiyat) Serim: Oyun, roman, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm
exposition
{i} yorumlama
exposition
{i} teşhir
exposition
{i} sergi, fuar
exposition
fuar/açıklama
exposition
{i} sergi

Dün bir resim sergisinin açılışına katıldım. - Yesterday I took part in the opening of the painting exposition.

İngilizce - İngilizce
exposition
information given through dialogue explaining events leading up to the action

  Heceleme

  in·for·ma·tion giv·en through di·a·logue explaining events lead·ing up to the ac·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  înfôrmeyşın gîvın thru dayılôg îkspleynîng ivents lidîng ʌp tı dhi äkşın

  Telaffuz

  /ənˈfôrˈmāsʜən ˈgəvən ˈᴛʜro͞o ˈdīəˌlôg əkˈsplānəɴɢ ēˈvents ˈlēdəɴɢ ˈəp tə ᴛʜē ˈaksʜən/ /ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ˈɡɪvən ˈθruː ˈdaɪəˌlɔːɡ ɪkˈspleɪnɪŋ iːˈvɛnts ˈliːdɪŋ ˈʌp tə ðiː ˈækʃən/

  Günün kelimesi

  prudential