in line with

listen to the pronunciation of in line with
İngilizce - Türkçe
ile aynı doğrultuda
(Hukuk) uyumlu olarak
(Konuşma Dili) bağdaşan
(Konuşma Dili) uyumlu

Senin planın bizim politikamızla uyumlu değil. - Your plan is not in line with our policy.

Tüm kurallar şirket politikasıyla uyumlu olmalı. - All of the rules must be in line with company policy.

ile uyarınca
bağdaşık
ile bağıntılı
ile uyumlu, ... ile uyum içinde
(Hukuk) bir hizada
be in line with
(deyim) çoğunluğa uymak
be in line with
(deyim) uymak
be in line with
(deyim) takip etmek
be in line with
(deyim) genel kararlara uymak
be in line with
(deyim) (kural vb) izlemek
in with
(Konuşma Dili) arkadaşça
be in line with
doğrultusunda olmak
be in line with
-e uymak
be in line with
ile bir hizada olmak
to be in line with
bir hizada olmak
in line with

  Türkçe nasıl söylenir

  în layn wîdh

  Telaffuz

  /ən ˈlīn wəᴛʜ/ /ɪn ˈlaɪn wɪð/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Günün kelimesi

  traduce