in a merry manner; with mirth; with gayety and laughter; jovially

listen to the pronunciation of in a merry manner; with mirth; with gayety and laughter; jovially
İngilizce - Türkçe

in a merry manner; with mirth; with gayety and laughter; jovially teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

merrily
neşeyle

Kuşlar neşeyle cıvıldıyor. - The birds are singing merrily.

Bir sürü küçük kırmızı kuş her zaman ağaçlarda neşeyle şarkı söylüyor. - Many little red birds always sing merrily in the trees.

merrily
z. neşeyle
merrily
mutlu olarak
İngilizce - İngilizce
merrily
in a merry manner; with mirth; with gayety and laughter; jovially