impetuous, reckless, rash; quick, swift

listen to the pronunciation of impetuous, reckless, rash; quick, swift
İngilizce - Türkçe

impetuous, reckless, rash; quick, swift teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hasty
{s} aceleci

Onun yalan söylediği sonucuna varmada çok aceleci davrandım. - I was too hasty in concluding that he was lying.

Maria sonuçları unutarak her zaman aceleci kararlar veriyor. - Maria is always making hasty decisions, forgetting about the consequences.

hasty
{s} çabuk
hasty
{s} ivedi
hasty
{f} acele ile
hasty
ivecen
hasty
telesik
hasty
acele

Acele bir yemek yedik ve hemen ayrıldık. - We ate a hasty meal and left immediately.

Şimdi acele etme, lütfen. - Now don't be hasty, please.

hasty
aceleye gelmiş
hasty
aceleci/acele
hasty
{s} düşüncesiz
hasty
{s} çabuk sinirlenen
hasty
hastiness acelecilik
hasty
telâş
hasty
{s} tez
hasty
{s} hızlı

Bu hızlı bir çeviriydi. - This was a hasty translation.

hasty
{s} telaşçı
hasty
su veya sütle yapılmış mısır lapası
hasty
(sıfat) acele, çabuk, hızlı, ivedi, tez, aceleci, telaşçı, çabuk sinirlenen, düşüncesizce yapılmış
İngilizce - İngilizce
{s} hasty
impetuous, reckless, rash; quick, swift