image, likeness; external appearance, look; impression, illusion

listen to the pronunciation of image, likeness; external appearance, look; impression, illusion
İngilizce - Türkçe

image, likeness; external appearance, look; impression, illusion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

semblance
dış görünüş
semblance
benzerlik
semblance
biçim
semblance
suret
semblance
müşabehet
semblance
benzerlik/biçim/görünüş
semblance
{i} görünüş
semblance
{i} şekil
semblance
{i} görüntü
İngilizce - İngilizce
{i} semblance
image, likeness; external appearance, look; impression, illusion