ilkönce

listen to the pronunciation of ilkönce
Türkçe - İngilizce
at first
first of all, first, firstly
first of all
foremost
see ilk önce
in the first instance
at the outset
first
firstly
ilk önce
firstly
ilk önce
first of all

First of all, I'm very worried about my daughter's health. - İlk önce ben kızımın sağlığı hakkında çok kaygılıyım.

ilk önce
begin with
ilk önce
at the outset
ilk önce
in the first place

In the first place, fashions change very quickly. - İlk önce modalar çok hızlı değişir.

How did you hear about Tatoeba in the first place? - Tatoeba'yı ilk önce ne zaman duydun?

ilk önce
transmitting
ilk önce
first and foremost
ilk önce
before hand
ilk önce
at first

I hated Tom at first. - Tom'dan ilk önce nefret ettim.

He didn't believe it at first. - O, ona ilk önce inanmadı.

ilk önce
first of all, first; to begin with; at first, initially, in the beginning, at the outset
ilk önce
first

I want to eat some cake first. - Ben ilk önce biraz pasta yemek istiyorum.

For him, divorce is a good invention, with one sole disadvantage: you have to get married first. - Onun için boşanma tek dezavantajla iyi bir buluş: ilk önce evlenmek zorundasın.

Türkçe - Türkçe

ilkönce teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ilk önce
Önce, en önce, en başta
ilk önce
(Osmanlı Dönemi) evvela
İlk önce
ilkten
ilkönce