idadi

listen to the pronunciation of idadi
Türkçe - İngilizce
Preparatory school
hist. senior high school
Türkçe - Türkçe
Kelime anlamı olarak İ’dadi, "hazırlanmaya mahsus yer" demektir. Uygulama da ise; Rüşdiye denilen orta okuldan sonra yüksek okula öğrenci yetiştiren orta dereceli okuldur
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
Eskiden lise düzeyinde okul
(Osmanlı Dönemi) hazırlık safhası, hazırlık bölümü, sınıfı
İDADİ
(Hukuk) Eskiden aşağı yukarı şimdiki lise düzeyindeki okul
İdadi
idadiye
idadi