hist. senior high school

listen to the pronunciation of hist. senior high school
İngilizce - Türkçe
idadi
senior high school
lise

Liseden onur derecesiyle mezun oldu. - He graduated from a senior high school with honors.

Onun yüzü bana lise günlerimdeki arkadaşlarımdan birini hatırlatıyor. - His face reminded me of one of my friends in my senior high school days.

senior high school
on, on bir ve on ikinci sınıfların karşılığı olan okul, lise
İngilizce - İngilizce

hist. senior high school teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

senior high school
higher grades in an American high school
senior high school
high school junior high school
senior high school
A high school usually constituting grades 10, 11, and
senior high school
a public secondary school usually including grades 9 through 12; "he goes to the neighborhood highschool
hist. senior high school