ışıklı ve gölgeli bölümlerin birbirine göre dağılımını gösteren kısımlar

listen to the pronunciation of ışıklı ve gölgeli bölümlerin birbirine göre dağılımını gösteren kısımlar
Türkçe - Türkçe

ışıklı ve gölgeli bölümlerin birbirine göre dağılımını gösteren kısımlar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Işıklı ve gölgeli bölümlerin birbirine göre dağılımını gösteren kısımlar
ışık gölge
ışıklı ve gölgeli bölümlerin birbirine göre dağılımını gösteren kısımlar

    Heceleme

    ı·şık·lı ve göl·ge·li bö·lüm·le·rin bir·bi·ri·ne gö·re da·ğı·lı·mı·nı gös·te·ren kı·sım·lar

    Günün kelimesi

    doleful