i̇nanılmaz

listen to the pronunciation of i̇nanılmaz
Türkçe - İngilizce

i̇nanılmaz teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

inanılmaz
unbelievable

The team spirit was unbelievable, we were all in this together. - Takım ruhu inanılmazdı, hepimiz birlikte bunun içindeydik.

Yes, that was amazing. Unbelievable! - Evet, o şaşırtıcıydı. İnanılmaz!

inanılmaz
incredible

It was one of the most incredible experiences of my life. - Hayatımın en inanılmaz deneyimlerinden biriydi.

Tom is in incredible shape. - Tom inanılmaz şekilde.

inanılmaz
unreliable
inanılmaz
unthinkable
inanılmaz
preposterous
inanılmaz
it is incredible
inanılmaz
improbable
inanılmaz
hard to swallow

I find her story hard to swallow. - Onun hikayesini inanılmaz buluyorum.

inanılmaz
beyond belief
inanılmaz
unbelieveable
inanılmaz
inconceivable, unimaginable, incredible
inanılmaz
fantastical
inanılmaz
implausible
inanılmaz
not believable
inanılmaz
unbelievable, incredible, inconceivable
inanılmaz
fantastic

How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas-masks here because of a quarrel in a far away country between people of whom we know nothing. - Kim olduklarını bilmediğimiz insanların arasında, çok uzak bir ülkedeki savaş yüzünden burada gaz maskeleri denemek ve hendekler kazmak zorunda olmamız ne kadar korkunç, fantastik, inanılmaz.

inanılmaz
fabulous
inanılmaz
steep
inanılmaz
inconceivable

It is inconceivable to me that he would do such a thing. - Onun böyle bir şey yapacağı benim için inanılmaz.

inanılmaz
that's incredible
inanılmaz
unheard-of
inanılmaz
stiff
inanılmaz derecede
fabulously
inanılmaz bir şekilde
incredibly
inanılmaz derecede
monstrous
inanılmaz güzellikte
(Konuşma Dili) alice in wonderland
inanılmaz olmak
be beyond belief
inanılmaz
ıncredible
inanılmaz biçimde
incredibly
inanılmaz!
amazing!
Allah bir dediğinden başka / gayri sözüne inanılmaz
(Konuşma Dili) He is a habitual liar
inanılmaz
fishy
inanılmaz
unheard of
inanılmaz bir biçimde
steeply
inanılmaz şey
incredibility
Türkçe - Türkçe

i̇nanılmaz teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

inanılmaz
Az rastlanan, olağanüstü
inanılmaz
İnanılması çok güç veya imkânsız olan
inanılmaz
Az rastlanan, olağanüstü: "Pencereden ancak birkaç metre yüksekte olduğu hâlde manzara inanılmaz derecede değişiyordu."- R. N. Güntekin
i̇nanılmaz