endogeneous

listen to the pronunciation of endogeneous
İngilizce - Türkçe
(Biyokimya) içsel
endogeneous variate
(Bilgisayar) içyapılı değişken
endogeneous variate
icyapili degisken
endogeneous