hukuki belgelerin veya hükümlerin özünü ortaya koyucu yorumlama

listen to the pronunciation of hukuki belgelerin veya hükümlerin özünü ortaya koyucu yorumlama
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) construction
hukuki belgelerin veya hükümlerin özünü ortaya koyucu yorumlama

    Heceleme

    hu·ku·ki bel·ge·le·rin ve·ya hü·küm·le·rin ö·zü·nü or·ta·ya ko·yu·cu yo·rum·la·ma

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    clamant