her birine

listen to the pronunciation of her birine
Türkçe - İngilizce
apiece
at
each

Tom bought them each a camera. - Tom onların her birine bir kamera satın aldı.

He gave money to each of his sons. - O, oğullarının her birine para verdi.

her biri
each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

The tickets are 1,000 yen each. - Biletlerin her biri 1.000 yen.

her biri
everyone
her biri
each one

I know each one of you. - Ben sizin her birinizi bilirim.

I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one. - Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım.

her biri
all

I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one. - Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım.

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

herbirine
apiece
her biri
(Konuşma Dili) every man jack of them
her biri
each one, every one (of)
her biri
every one, each one, each
her biri
every one

I have faith in each and every one of you. - Her birinize inancım var.

Every one of her songs was a hit. - Onun şarkılarından her biri bir liste başıydı.

her biri
each one of all
her biri
one

I gave them one thousand yen each. - Onların her birine bin yen verdim.

Every one of them went to see that movie. - Onların her biri o filmi izlemeye gitti.

her biri
apiece

The tickets cost 20 yen apiece. - Biletlerin her biri 20 Yen.

her biri
one and all
her biri
all and sundry
Türkçe - Türkçe

her birine teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Her biri
(Hukuk) BEHER
her biri
Ayrı ayrı hepsi
her birine