held in joint possession

listen to the pronunciation of held in joint possession
İngilizce - Türkçe

held in joint possession teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in common
aleni olarak
in common
(deyim) ortak nokta

Hiç ortak noktamız yok. - We have nothing at all in common.

Birçok ortak noktaları var. - They have a lot in common.

in common
ortak

Tom ve Mary'nin ortak bir şeyi yok. - Tom and Mary have nothing in common.

Onlar, ikiz olmalarına rağmen, çok sayıda ortak ilgileri yok. - Though they're twins, they don't have many interests in common.

in common
müşterek

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

Buna müştereken sahibiz. - We have that in common.

in common
birlikte
in common
benzer

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

in common
müştereken

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

Matematikçiler buna Fransızlarla müştereken sahiptir: onlara her ne söylemeye çalışıyorsan, onlar onu alır ve onu kendi tarzlarıyla çevirir ve onu tamamen farklı bir şeye çevirirler. - Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different.

in common
ortaklaşa
İngilizce - İngilizce
in common
held in joint possession

  Heceleme

  held in joint pos·ses·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  held în coynt pızeşın

  Telaffuz

  /ˈheld ən ˈʤoint pəˈzesʜən/ /ˈhɛld ɪn ˈʤɔɪnt pəˈzɛʃən/

  Günün kelimesi

  manitou