having a noble mind; honorable; magnanimous

listen to the pronunciation of having a noble mind; honorable; magnanimous
İngilizce - Türkçe

having a noble mind; honorable; magnanimous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nobody
hiç kimse

İleride ne olacağını hiç kimse bilmiyor. - Nobody knows what will happen next.

Hiç kimse bizi kontrol edemez. - Nobody can control us.

node
düğüm

Şişmiş lenf düğümleri genellikle enfeksiyon, tümör ya da iltihap barındıran bölgelerin civarında olur. - Swollen lymph nodes are usually found near the site of an infection, tumour, or inflammation.

node
romatizmadan meydana gelen katılık
node
(Askeri) DÜĞÜM NOKTASI: Bir hareket ihtiyacının kaynaklandığı, ileri hareket için işleme tabi tutulduğu veya sınırlandırıldığı bir seferberlik sistemindeki bir mevki. Ayrıca bakınız: "nodal point"
node
titreşim halinde bulunan bir ip veya telin hareketsiz noktalarından her biri
nobody
önemsiz biri
nobody
önemsiz kişi
nobody
sıradan kimse
nobody
{i} önemsiz şahsiyet
nobody
önemsiz bir kimse
nobody
{i} bir hiç
nobody
{i} önemsiz biri, hiç
node
şiş

Şişmiş lenf düğümleri genellikle enfeksiyon, tümör ya da iltihap barındıran bölgelerin civarında olur. - Swollen lymph nodes are usually found near the site of an infection, tumour, or inflammation.

node
{i} yumru
node
{i} (Botanik) düğüm, nod
node
(isim) düğüm, boğum, yumru, bezecik
node
bir gökcismi yörüngesinin ekliptiği kestiği noktaların her biri
node
{i} (Tıp) nod, yumru, şiş
node
{i} bezecik
having a noble mind; honorable; magnanimous