have a good time, be entertained

listen to the pronunciation of have a good time, be entertained
İngilizce - Türkçe

have a good time, be entertained teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

have fun
Eğlenmek

İnsanlarla görüşmek ve eğlenmek istiyorum. - I want to meet people and have fun.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

have fun
eğlen

Tom nasıl eğleneceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to have fun.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

İngilizce - İngilizce
have fun
have a good time, be entertained