have care

listen to the pronunciation of have care
İngilizce - Türkçe
dikkatli bulunmak
have a care
çaba sarf etmek
have a care
ihmal etmemek
not to have a care in the world
k. dili (birinin) hiç derdi olmamak
have a care
dikkat etsene
have a care
daha dikkatli ol
have a care
önüne bak
not to have a care in
{k} (birinin) hiç derdi olmamak. not to have a good word -i hiç beğenmemek, -i hep tenkit etmek. not to have a stitch on k.dili. çırılçıplak olmak
have care