züppe

listen to the pronunciation of züppe
Türkçe - İngilizce
snob

Tom is just being snobbish. - Tom sadece züppe davranıyor.

My son is not a snob. - Oğlum bir züppe değildir.

macaroni
dandy
toff
swell

You're a swell guy, Tom. - Sen züppe bir adamsın, Tom.

conceited pup
nob
formerly person who apes Western ways
jackanapes
person who's given to flashy and superficial display, show-off
fop
dandified
buck
beau
dandy, snob, coxcomb; snobbish, snobby
pretentious and la-di-da person, la-di-da, Brit. toff
jack a dandy
la di dah
coxcomb
spark
pup
high hat
popinjay
la di da
peacock
affected dandy, fop, coxcomb
petit maitre
puppy
Adonis
snobbish

His snobbish attitude gets on my nerves. - Onun züppe tavrı sinirimi bozuyor.

She's just being snobbish. - Sadece züppe gibi davranıyor.

jack-a-dandy
buckish
snobby
{i} cockscomb
snoot
highhat
exquisite
sparkish
jackadandy
züppe adam
cockscomb
züppe tavırlı
snobbish

Do people ever accuse you of being snobbish? - İnsanlar seni hiç züppe tavırlı olmakla suçlar mı?

Türkçe - Türkçe
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop: "Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu."- S. F. Abasıyanık
snop
dandi
züppe