habitually disposed to disobedience and opposition

listen to the pronunciation of habitually disposed to disobedience and opposition
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
wilful
headstrong
self-willed
froward
willful
habitually disposed to disobedience and opposition

  Heceleme

  ha·bi·tu·al·ly dis·posed to dis·o·be·di·ence and op·po·si·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  hıbîçuli dîspōzd tı dîsōbidiıns ınd äpızîşın

  Telaffuz

  /həˈbəʧo͞olē dəˈspōzd tə ˌdəsōˈbēdēəns ənd ˌäpəˈzəsʜən/ /həˈbɪʧuːliː dɪˈspoʊzd tə ˌdɪsoʊˈbiːdiːəns ənd ˌɑːpəˈzɪʃən/

  Günün kelimesi

  agnostic