great, illustrious, grand, brave, generous

listen to the pronunciation of great, illustrious, grand, brave, generous
İngilizce - Türkçe

great, illustrious, grand, brave, generous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

noble
{i} soylu

Trajedi soyluların eğlencesidir. - Tragedy is the entertainment of the nobles.

noble
{i} asil

Şükran asil ruhların işaretidir. - Gratitude is the sign of noble souls.

O asil kanlı bir adam. - He is a man of noble blood.

noble
soydan asil
noble
yüksek
noble
asilzade
noble
soylu kimse
noble
{s} soy

Trajedi soyluların eğlencesidir. - Tragedy is the entertainment of the nobles.

Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon soy gazlardır. - Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases.

noble
{s} âlicenap, yüce gönüllü
noble
{s} yüce

Yüce düşüncelerin olduğundan eminim. - I am certain that you have noble thoughts.

noble
{s} muhteşem
noble
{s} ulu
İngilizce - İngilizce
{a} noble
great, illustrious, grand, brave, generous