good for nothing; worthless

listen to the pronunciation of good for nothing; worthless
İngilizce - Türkçe
hiçbir şey için iyi; değersiz
nought
hiçlik
nought
sıfır
nought
hiç
nought
i., İng. sıfır
İngilizce - İngilizce
nought
good for nothing; worthless