glaring, scowling, frowning

listen to the pronunciation of glaring, scowling, frowning
İngilizce - Türkçe
Kaşlarını çatarak kaşlarını çatarak apaçık
glowering
{f} öfkeli bak
glowering
{i} öfkeli
glowering
öfkeli bakarak
İngilizce - İngilizce
{s} glowering
glaring, scowling, frowning