glaring, scowling, frowning

listen to the pronunciation of glaring, scowling, frowning
Englisch - Türkisch
Kaşlarını çatarak kaşlarını çatarak apaçık
glowering
{f} öfkeli bak
glowering
{i} öfkeli
glowering
öfkeli bakarak
Englisch - Englisch
{s} glowering
glaring, scowling, frowning
Favoriten