giving in acknowledgment of obligation

listen to the pronunciation of giving in acknowledgment of obligation
İngilizce - Türkçe

giving in acknowledgment of obligation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rendering
(İnşaat) kaba sıva
rendering
çevirme
rendering
çalma müz
rendering
renderleme
rendering
(Muzik) çalma
rendering
sunma
rendering
çeviri
rendering
{f} ver
rendering
icra
rendering
temsil
rendering
vererek
in acknowledgment of
-in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca verdiği hizmetin karşılığı olarak
rendering
(isim) verme, iade, ödeme, çalma (müzik), sahneleme, çeviri, tercüme, yorum, sıva
rendering
{i} çalma (müzik)
rendering
{i} sahneleme
rendering
render ver/sun/sağla
rendering
{i} ödeme
rendering
{i} tercüme
rendering
{i} yorum
rendering
sıva/çeviri/gösteri
İngilizce - İngilizce
rendering
giving in acknowledgment of obligation

  Heceleme

  gi·ving in ac·knowl·edg·ment of ob·li·ga·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  gîvîng în äknälîcmınt ıv äblıgeyşın

  Telaffuz

  /ˈgəvəɴɢ ən akˈnäləʤmənt əv ˌäbləˈgāsʜən/ /ˈɡɪvɪŋ ɪn ækˈnɑːlɪʤmənt əv ˌɑːbləˈɡeɪʃən/

  Günün kelimesi

  llano