giving in acknowledgment of obligation

listen to the pronunciation of giving in acknowledgment of obligation
Englisch - Türkisch

Definition von giving in acknowledgment of obligation im Englisch Türkisch wörterbuch

rendering
(İnşaat) kaba sıva
rendering
çevirme
rendering
çalma müz
rendering
renderleme
rendering
(Muzik) çalma
rendering
sunma
rendering
çeviri
rendering
{f} ver
rendering
icra
rendering
temsil
rendering
vererek
in acknowledgment of
-in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca verdiği hizmetin karşılığı olarak
rendering
(isim) verme, iade, ödeme, çalma (müzik), sahneleme, çeviri, tercüme, yorum, sıva
rendering
{i} çalma (müzik)
rendering
{i} sahneleme
rendering
render ver/sun/sağla
rendering
{i} ödeme
rendering
{i} tercüme
rendering
{i} yorum
rendering
sıva/çeviri/gösteri
Englisch - Englisch
rendering
giving in acknowledgment of obligation

  Silbentrennung

  gi·ving in ac·knowl·edg·ment of ob·li·ga·tion

  Türkische aussprache

  gîvîng în äknälîcmınt ıv äblıgeyşın

  Aussprache

  /ˈgəvəɴɢ ən akˈnäləʤmənt əv ˌäbləˈgāsʜən/ /ˈɡɪvɪŋ ɪn ækˈnɑːlɪʤmənt əv ˌɑːbləˈɡeɪʃən/

  Wort des Tages

  wildcatter
Favoriten