given to haughty disregard of others

listen to the pronunciation of given to haughty disregard of others
given to haughty disregard of others

  Heceleme

  giv·en to haugh·ty dis·re·gard of others

  Türkçe nasıl söylenir

  gîvın tı hôti dîsrîgärd ıv ʌdhırz

  Telaffuz

  /ˈgəvən tə ˈhôtē ˌdəsrəˈgärd əv ˈəᴛʜərz/ /ˈɡɪvən tə ˈhɔːtiː ˌdɪsrɪˈɡɑːrd əv ˈʌðɜrz/

  Günün kelimesi

  bromide