give qualities or abilities to

listen to the pronunciation of give qualities or abilities to
İngilizce - Türkçe

give qualities or abilities to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endow
{f} bahşetmek
endow
para bağışlamak
endow
(Ticaret) irat bağlamak
empower
yetki ver
empower
yetki vermek
empower
güçlendirmek

İnsanları güçlendirmek istiyorum. - I want to empower the people.

empower
izin vermek
empower
müsaade etmek
empower
salâhiyet tanımak
endow
bağış

Üniversitenin bağışı son on yılda giderek azalmıştır. - The university's endowment has decreased steadily over the last ten years.

Güzellik ona bağışlanmış. - She is endowed with beauty.

endow
{f} with -e bağışta bulunmak
endow
"with" ile irat bağlamak
endow
{f} vermek
endow
okul ve hastane gibi kurumların iane olarak toplanmış sermayesi
endow
{f} bağışlamak
endow
{f} gelir bağlamak
endow
teberru
İngilizce - İngilizce
gift
invest
empower
endue
indue
endow
give qualities or abilities to

    Türkçe nasıl söylenir

    gîv kwälıtiz ır ıbîlıtiz tı

    Telaffuz

    /ˈgəv ˈkwälətēz ər əˈbələtēz tə/ /ˈɡɪv ˈkwɑːlətiːz ɜr əˈbɪlətiːz tə/