to be in low spirits

listen to the pronunciation of to be in low spirits
İngilizce - Türkçe
keyifsiz olmak
in low spirits
keyifsiz

O, eve keyifsiz geldi. - She came home in low spirits.

in low spirits
mutsuz
in low spirits
neşesiz
be in low spirits
düşük alkollü içkiler olmak
to be in
olmak

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

be in low spirits
keyifsiz olmak
İngilizce - İngilizce

to be in low spirits teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in low spirits
unhappy, in a bad mood
to be in low spirits