one who goes to church

listen to the pronunciation of one who goes to church
İngilizce - İngilizce
churchgoer
one who goes to church

  Heceleme

  one who Goes to church

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu gōz tı çırç

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o ˈgōz tə ˈʧərʧ/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈɡoʊz tə ˈʧɜrʧ/

  Günün kelimesi

  argus