gerilimli

listen to the pronunciation of gerilimli
Türkçe - İngilizce
suspenseful
stressed
tense; under tension
electric
tense

Tom's meeting with his boss was very tense. - Tom'un patronuyla buluşması gerilimli idi.

gerilim
tension

Can you feel the tension? - Gerilimi hissedebiliyor musun?

Cold-war tension has mounted. - Soğuk Savaş gerilimi arttı.

gerilim
voltage
gerilimli yenim
stress corrosion
gerilimli yenim çatlaması
stress corrosion cracking
gerilim
stress

She is unable to cope with stress. - O, gerilimle başa çıkamıyor.

Tom told Mary that he thought John was really stressed out. - Tom Mary'ye John'un gerçekten gerilim altında olduğunu söyledi.

gerilim
{i} intensity
gerilim
(Edebiyat) thrill

I don't like rural horror thrillers. - Ben kırsal korku gerilimini sevmiyorum.

Having a family is one of life's greatest thrills. - Bir aileye sahip olmak hayatın en büyük gerilimlerinden biridir.

gerilim
frustration
gerilim
strain

The incident led to deep strains in diplomatic relations with the United States. - Olay, ABD ile diplomatik ilişkilerde derin gerilime neden oldu.

gerilim
tensile
gerilim
regression
gerilim
(Tıp) stress test
gerilim
potential
gerilim
strength
gerilim
tug and pull
gerilim
voltages
gerilim
(arterial) tension
gerilim
phys. tension
gerilim
ling. tension (of vocal cords)
gerilim
tension, stress; voltage; frustration
gerilim
cin., theat., lit. suspense
gerilim
psych. tension
yönteme göre standart gerilimli bütünleme ikmali
(Askeri) standard tensioned replenishment alongside method
yüksek gerilimli
high tension
Türkçe - Türkçe
Gerilimi olan
Gerilim
voltaj
Gerilim
tevettür
Gerilim
tansiyon
gerilim
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
gerilim
Gerginlik, tansiyon: "Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu."- H. Taner. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum
gerilim
Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon
gerilim
Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon
gerilim
Gerginlik, tansiyon
gerilim
Potansiyel farkı, voltaj
gerilim
İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum
gerilim
Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon
gerilim
Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj
gerilimli