general term for a printing machine

listen to the pronunciation of general term for a printing machine
İngilizce - Türkçe

general term for a printing machine teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

press
bastırmak
press
(Otomotiv) kalıp
press
sıkıp suyunu çıkarmak
press
yazılı basın
press
basın yayın
press
çabuklaştırmak
press
toplanmak
press
bası

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır. - The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve.

press
makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

press
{f} bas

Birçok siyasetçi komite üzerine güçlü bir baskı uygulamıştır. - Several politicians exerted strong pressure on the committee.

O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı. - He pressed me to stay a little longer.

press
basım
press
{i} basın

Kan basıncı sabitlenemez. - The blood pressure can't be determined.

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

press
bahriye hizmetine zorlamak
press
{f} bastır

Yüzünü vitrine bastırdı. - He pressed his face against the shop window.

Kolun üstüne bastırınız. - Press down on the lever.

press
press baskı yap/bastır
press
{i} sıkacak
press
{i} matbaa makinesi
press
{i} basın, medya
press
{i} zorla askere alma
İngilizce - İngilizce
press
general term for a printing machine

  Heceleme

  gen·er·al term for a print·ing ma·chine

  Türkçe nasıl söylenir

  cenrıl tırm fôr ı prîntîng mışin

  Telaffuz

  /ˈʤenrəl ˈtərm ˈfôr ə ˈprəntəɴɢ məˈsʜēn/ /ˈʤɛnrəl ˈtɜrm ˈfɔːr ə ˈprɪntɪŋ məˈʃiːn/

  Günün kelimesi

  bridewell