gariplik

listen to the pronunciation of gariplik
Türkçe - İngilizce
{i} oddity
living far from home, being a stranger
singularity
whimsicalness
drollery
oddness
crankiness
whimsicality
fantasticality
fad
strangeness, unusualness, peculiarity, oddity, queerness, bizarreness, weirdness, eccentricity, outlandishness
wretchedness, forlornness
grotesqueness
quirkiness
twinkling
quirk
{i} strangeness
unnaturalness
garip
bizarre
garip
strange

It likes strange animals, like snakes. - O, yılanlar gibi, garip hayvanlardan hoşlanıyor.

They made a strange discovery. - Garip bir keşif yaptılar.

garip
odd

The man's behavior was very odd. - Adamın davranışı çok garipti.

Tom had an odd look on his face. - Tom'un yüzünde garip bir ifade vardı.

garip
awkward

I feel a little awkward. - Biraz garip hissediyorum.

Why would that be awkward? - Bu neden garip olurdu?

garip
{s} funny

Don't you think that's funny? - Bunun garip olduğunu düşünmüyor musun?

There's a funny smell coming from the engine of the car. - Arabanın motorundan gelen garip bir koku var.

garip
lonely
garip
weirdo

You're such a weirdo. - Sen bir garip tipsin.

garip
poor

For a professional, he gave a poor account of himself in today's game. - Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı.

garip
marvelous
garip
one living in a foreign land or far from home, stranger
garip
curious
garip
bizzare
garip
poor, wretched, forlorn
garip
{s} outlandish
garip
out-of-the-way
garip
screwball
garip
quaint
garip
abnormal
garip
spooky
garip
ferly
garip
extraordinary
garip
far-out
garip
offbeat
garip
crotchet
garip
exotica
garip
unaccustomed
garip
curiosity
garip
unaccountable
garip
eccentrical
garip
exotism
garip
freaky
garip
queer
garip
quirky
garip
comer
garip
unusual

Sami was feeling a bit unusual. - Sami kendini biraz garip hissediyordu.

garip
{s} freak

Your freaking grandfather nearly ran me over! - Senin garip büyükbaban neredeyse beni ezecekti!

garip
grotesque

The olm is my favourite animal, due to its grotesque appearance. - Olm garip görünümü nedeniyle benim en sevdiğim hayvan.

garip
weird

You seem weirder than usual. - Her zamankinden daha garip görünüyorsun.

Something really weird is happening here. - Burada gerçekten garip bir şey oluyor.

garip
fantastic
garip
weird to
garip
strangest

What is the strangest thing you've ever eaten? - Şu ana kadar yediğin en garip şey nedir?

Tom and Mary show up at the strangest places. - Tom ve Mary en garip yerlerde ortaya çıktı.

garip
strangely enough
garip
odd to
garip
a strange
Garip
(isim) Pathetic person
garip
eccentric
garip
moving, touching, pathetic
garip
exotic
garip
How strange!/How curious!/That's odd!
garip
kinky
garip
cranky
garip
quizzical
garip
out of the way
garip
codger
garip
crotchety
garip
droll
garip
fancy
garip
far out
garip
strange, unusual, peculiar, odd, queer, curious, bizarre, weird, eccentric, outlandish, unfamiliar
garip
funny peculiar
garip
comical
garip
strange, odd, queer, curious, peculiar, unusual, weird, bizarre, grotesque, cranky, outlandish; lonely; poor, needy, destitute
garip
fantastical
garip
freakish
garip
fanciful
garip
amaze
garip
{s} screwy
garip
singular
garip
{s} whimsical
garip
rummy
garip
antic
garip
{s} mysterious
garip
wonderful
garip
unco
garip
{s} rum

There are strange rumors afloat. - Gemide garip söylentiler var.

garip
miraculous
garip
kink
garip
remarkable
Türkçe - Türkçe
Garip olma durumu, garabet
Garip
(Osmanlı Dönemi) CENİB
Garip
(Osmanlı Dönemi) ARİR
garip
Yadırganan, anlaşılmamış, gizli yönleri olan, yabansı, tuhaf
garip
Kimsesiz, zavallı
garip
Şaşılacak bir şey karşısında söylenir
garip
Yabancı, gurbette yaşayan, elgin
garip
Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat 'ın öncülüğünü yaptığı şiir akımı
garip
Garip!"- A. İlhan
garip
Dokunaklı, hüzün veren: "Bir yabancı için dünyanın neresinde olursa olsun büyük şehir böyle garip bir yalnızlık duygusu veriyor."- H. E. Adıvar. Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz: "Demek Bekir böyle utangaç bir çocukmuş
garip
Yadırganan, anlaşılmamış, gizli yönleri olan, yabansı, tuhaf: "Yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti."- A. İlhan
garip
Dokunaklı, hüzün veren
gariplik