gagala

listen to the pronunciation of gagala
Türkçe - İngilizce
peck

A dead deer being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'. - Akbabalar tarafından gagalanan ölü bir geyik, diğer hayvanlar tarafından kısmen yenilmiş kalır, o tür çürümüş ete leş denir.

{f} beak

Pelicans have large beaks. - Pelikanların büyük gagaları vardır.

Toucans have large, colorful beaks. - Tukanların büyük, renkli gagaları vardır.

gagalamak
{f} peck
gagalamak
beak
gagalamak
to peck
gagalamak
(Konuşma Dili) to berate, rip into, tear into
Türkçe - Türkçe
Tandır ekmeği
gagalamak
Gagasıyla yemi toplamak
gagalamak
Azarlamak, hırpalamak: "Zavallıları suya gitmesinler diye az mı gagalamıştı."- S. F. Abasıyanık
gagalamak
Gaga ile vurup ısırmak
gagalamak
Kuş gagasıyla yemi toplamak
gagalamak
Kuş gaga ile vurup ısırmak
gagalamak
Azarlamak, hırpalamak
gagala