göreli

listen to the pronunciation of göreli
Türkçe - İngilizce
phil. relative
relative bağıntılı, izafi, nispi, rölatif
relative

The nuclear family is a young prejudice; in fact, families have only been built around the few immediate members in the last 50 or 60 years of relative wealth. - Çekirdek aile genç bir önyargıdır; aslında, aileler sadece göreli zenginliğin son 50 ya da 60 yılı içinde birkaç yakın üyenin etrafında inşa edilmiştir.

comparative
relative to
relativistic
arbitrary
göreli adres
relative address
göreli adresleme
relative addressing
göreli kod
relative code
göreli kodlama
relative coding
Türkçe - Türkçe
Bağıntılı
Bağıntılı, izafî, nispî, rölatif
göreli