full of hate

listen to the pronunciation of full of hate
İngilizce - Türkçe

full of hate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hateful
nefretle dolu
hateful
kötü niyetli
hateful
{s} nefret dolu

Sen gerçekten nefret dolusun! - You're really hateful!

Saygısız, saldırgan ve nefret dolu cümleler yazmaktan kaçınmamız gerekir. - We should avoid writing sentences that are disrespectful, offensive or hateful.

hateful
iğrenç

Tom'un Mary hakkında böylesine iğrenç şeyler söylediğine inanamıyorum. - I can't believe that Tom said such hateful things about Mary.

hateful
tatsız
hateful
kötü
hateful
nefret verici
be full of hate
nefret duymak
be full of hate
nefret dolu olmak
hateful
hatefully nefretle
hateful
nefret

Saygısız, saldırgan ve nefret dolu cümleler yazmaktan kaçınmamız gerekir. - We should avoid writing sentences that are disrespectful, offensive or hateful.

Sen gerçekten nefret dolusun! - You're really hateful!

hateful
{s} nefret edilen
hateful
hatefulness kötü davranış
hateful
{s} nefret uyandıran
İngilizce - İngilizce
hateful
full of hate