from the inside to the outside of

listen to the pronunciation of from the inside to the outside of
İngilizce - Türkçe

from the inside to the outside of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

out of
dışında

Onun kulağının dışında büyüyen çirkin tüyleri var. - He has unsightly hairs growing out of his ears.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

out of
haricinde
out of
den dolayı
out of
siz

Sizi oradan çıkaracağız. - We're going to get you out of there.

Sanırım sizin bedeniniz bitti. - I think we're out of your size.

out of
1. -den (Yeri değişen birinin/bir nesnenin çıkış yerini bildirir.): Take your hands out of your pockets! Ellerini ceplerinden çıkar! 2
out of
hakkında

Yataktan çıkmadan önce günün geriye kalanında ne yapacağım hakkında düşünerek biraz zaman harcarım. - Before I get out of bed, I spend a little time thinking about what I'll be doing the rest of the day.

Şimdi birkaç aydır yeni gelişmeler hakkında bilgim yok. - I've been out of touch with things for several months now.

out of
dolayı

Tom John'un evliliğinden dolayı Mary ile konuşamadı. - Tom was unable to talk Mary out of marrying John.

Yüzmede iyi olmadığımdan dolayı, boyumu aşan yerlerde yüzmekten kaçınırım. - As I'm not good at swimming, I avoid swimming out of my depth.

out of
yoksun

Tom onu bir adalet duygusundan yoksun olarak yaptı. - Tom did it out of a sense of justice.

out of
den

Tom senin dengin değil. - Tom is out of your league.

Ben buranın dışına çıkmayı deniyorum. - I'm trying to get out of here.

out of
den dışarı
from the inside
içten
out of
arasından

Tavan arasından dışarı çıkma. - Don't come out of the attic.

out of
-den yapılmış
out of
-den dolayı
out of
dışına

Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor. - Inflation is getting out of control.

Tom bu ayın sonunda kasabanın dışına taşınıyor. - Tom is moving out of town at the end of this month.

out of
-den çıkma
out of
-dan
out of
-den uzak
out of
-sız
from the inside
içerden
İngilizce - İngilizce
out of

The audience came out of the theater.

from the inside
from indoors, from within
from the inside to the outside of

  Heceleme

  from the in·side to the out·side of

  Türkçe nasıl söylenir

  fırm dhi însayd tı dhi autsayd ıv

  Telaffuz

  /fərm ᴛʜē ənˈsīd tə ᴛʜē ˈoutˈsīd əv/ /fɜrm ðiː ɪnˈsaɪd tə ðiː ˈaʊtˈsaɪd əv/

  Günün kelimesi

  atavism