florida department of corrections (see dc)

listen to the pronunciation of florida department of corrections (see dc)
İngilizce - Türkçe

florida department of corrections (see dc) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

department
{i} daire

Ülkemize ne borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Vergi dairesi bize bildirir. - We all know what we owe to our country. The tax department lets us know.

Bizim dairenin başkanı Tom Jackson adında bir adam. - The head of our department is a man named Tom Jackson.

department
{i} bölüm

Benim bölüm şefimdir. - He is the chief of my department.

Belge tüm bölüm başkanlarına dağıtıldı. - The document was distributed to all department heads.

department
{i} departman

Satış departmanının bir üyesiyim. - I am a member of the sales department.

O departman sorumlusudur. - He's in charge of the department.

department
{i} bakanlık
department
(Askeri) DAİRE: Kara Ordusu idari branşlarından herhangi biri. Örneğin; Sağlık Dairesi "Medical Department"
department
{i} bölge

Colonia ülkenin güney-batısında yer alan bir Uruguaylı bölgedir. - Colonia is a Uruguayan department situated in the south-west of the country.

department
(Eğitim) ana bilim
department
(Ticaret) işlem merkezi
department
(Eğitim) anabilim dalı
department
(Eğitim) anabilim
department
dal
department
şube

Lunaparkta Mary yalnız başına ağlayan bir oğlan buldu ve yumuşak bir sesle Merhaba yavrum, sorun nedir? Kayıp mı oldun? Seni Kayıp Çocuklar Şubesine götüreyim mi? dedi. - In the amusement park Mary found a boy on his own weeping, and spoke to him gently. Hey, sonny, what is it? Are you lost? Would you like me to take you to the Lost Children Department?

department
kol
department
kısım
department
reyon
department
{i} bakanlık, vekâlet
İngilizce - İngilizce
department
Department of Corrections
doc
florida department of corrections (see dc)