find a solution, find the answer to, explain, resolve

listen to the pronunciation of find a solution, find the answer to, explain, resolve
İngilizce - Türkçe

find a solution, find the answer to, explain, resolve teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

solve
{f} çözmek

Sorunu çözmek kolay değildir. - It is not easy to solve the problem.

Polis, suçu çözmek için yola çıktı. - The police set out to solve the crime.

solve
{f} halletmek

Bu sorunu halletmek zor. - It is difficult to solve this problem.

Bir şeyi halletmek için en iyi metot bazen en basitidir. - The best way to solve a problem is sometimes the simplest.

solve
{f} çözümlemek
solve
çözüme kavuşturmak
solve
çözümleme
solve
çözme

Bilmeceyi çözmeye çalışmanın faydası yok. - It is no use trying to solve the riddle.

Ben problemi kolaylıkla çözmene şaşırdım. - I'm amazed by the ease with which you solve the problem.

solve
içinden çıkmak
solve
çözüme ulaştırmak
solve
çöz

Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak. - These problems will be solved in the near future.

O,kolaylıkla problemi çözebildi. - He was able to solve the problem with ease.

solve
erir
solve
{f} çözüm bulmak
solve
(Askeri) HABER ÇÖZMEK, KRİPTANALİZE ETMEK: Kapalı haberdeki açık metni kriptanaliz işlemi ile bulmak, analize anahtarları ve bunların tatbik esaslarını çözmek
solve
{f} aydınlatmak
solve
cevabını bulmak
solve
çözülür

Eğer kendi kendine yetmeyi vergiye tâbi yapmış olsalar, tüm ekonomik sorunlar çözülürdü. - All economic problems would be solved, if they made complacency taxable.

Çoğu problem gibi bu da sonunda çözülür, sanırım. - Like most problems, this will eventually be solved, I think.

solve
solvability çözülebilirlik
İngilizce - İngilizce
{f} solve
find a solution, find the answer to, explain, resolve