çözülür

listen to the pronunciation of çözülür
Türkçe - İngilizce
solvable
dissoluble
solve

Like most problems, this will eventually be solved, I think. - Çoğu problem gibi bu da sonunda çözülür, sanırım.

All economic problems would be solved, if they made complacency taxable. - Eğer kendi kendine yetmeyi vergiye tâbi yapmış olsalar, tüm ekonomik sorunlar çözülürdü.

çöz
untie

Tom held the knife between his teeth as he untied the knot. - Tom düğümü çözerken bıçağı dişlerinin arasında tuttu.

Your shoes are untied. - Ayakkabıların çözülmüş.

çöz
unbend
çöz
demodulate
çöz
{f} unbent
çöz
{f} unwrapped
çöz
{f} unfastened
çöz
unravel

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

As the story advances, the mystery unravels. - Hikaye ilerledikçe gizem çözülür.

çöz
undid
çöz
solve

He was able to solve the problem with ease. - O,kolaylıkla problemi çözebildi.

This is how I solved the problem. - Bu benim problemi nasıl çözdüğümdür.

çöz
{f} solving

Try solving the problem. - Problemi çözmeye çalış.

He tried solving the problem. - Problemi çözmeyi denedi.

çöz
{f} solved

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

You could have solved this puzzle with a little more patience. - Biraz daha sabırla bu bulmacayı çözebilirdin.

çöz
desolder
çöz
work out

I am going to work out the problem by myself. - Problemi tek başıma çözeceğim.

I'll give you five minutes to work out this problem. - Bu sorunu çözmen için sana beş dakika vereceğim.

çöz
{f} untied

Hold on a minute. My shoelaces are untied. - Bir dakika bekle. Ayakkabı bağlarım çözülmüş.

Tom held the knife between his teeth as he untied the knot. - Tom düğümü çözerken bıçağı dişlerinin arasında tuttu.

çöz
disentangle
çöz
{f} unbending
çöz
decrypt

I don't have a decryption program. - Bir şifre çözme programım yok.

çöz
puzzle out
çöz
unwrap
çöz
untangle
çöz
resolve

It is impossible to resolve the conflict. - Bu çatışmayı çözmek imkansız.

It's time to resolve this question once and for all. - Bu sorunu kesin olarak çözme zamanı.

çöz
unreel
çöz
unfasten
çöz
uncoil
çöz
unpack
çöz
dissolve

Sugar dissolves in hot water. - Şeker sıcak suda çözülür.

Oxygen from the air dissolves in water. - Havadan gelen oksijen suda çözülür.

suda çözülür
water-soluble
çöz
unmortise
çöz
unsnarl
çöz
disentangled
çöz
decipher

Investigators are trying to decipher what happened. - Müfettişler ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

çöz
unbound
çöz
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

çöz
unbind
çöz
unlay
çöz
unriddle
çöz
puzzleout
çöz
unswathe
çöz
unloose
çöz
unhitch
Türkçe - Türkçe

çözülür teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

çöz
Bumbar, bağırsak
çöz
Bumbarın yağı
çöz
Kasaplık hayvanlardan çıkarılan iç yağı
çözülür