feel remorse for; feel sorry for; be contrite about

listen to the pronunciation of feel remorse for; feel sorry for; be contrite about
İngilizce - Türkçe
için pişmanlık hissediyorum; için üzülüyorum; pişman olmak hakkında
regret
pişman olmak

Herhangi bir şeyden pişman olmak istemiyorum. - I don't want to regret anything.

Bende geriye bakmak ve yaptıklarım için pişman olmak eğilimi yoktur. - I don't tend to look back and regret what I've done.

regret
pişmanlık

Tom gece geç saatlerde verdiği karardan pişmanlık duyuyor. - Tom regrets the decision he made late last night.

Bence herkes biraz pişmanlık ile kendi çocukluğuna geri bakar. - I think everyone looks back on their childhood with some regret.

regret
{i} üzüntü

O ciddi bir hata üzerinde üzüntüsünü gösterdi - She showed her regret over the serious mistake.

Hayatında geriye baktığında, o derin üzüntü duymuştur. - She regretted deeply when she looked back on her life.

regret
{i} esef
regret
{f} üzülmek
regret
-e hayıflanmak
regret
-e yerinmek
regret
esefle karşılamak
regret
{i} teessüf
regret
aramak
regret
suçluluk duymak
regret
{f} pişmanlık duymak: She regrets having sold her home. Evini sattığına pişman
regret
{f} esef etmek
regret
{f} -e üzülmek, -e hayıflanmak, -e yerinmek
regret
{f} gözünde tütmek
regret
{f} özlemini çekmek
regret
(isim) teessüf, üzüntü, pişmanlık, vicdan azabı, esef
İngilizce - İngilizce
rue
regret
repent
feel remorse for; feel sorry for; be contrite about