fatiha

listen to the pronunciation of fatiha
Türkçe - İngilizce
Fatiha
first chapter of the Koran
fatiha suresi
Sura Fatiha is
fatiha okumak
1. to recite the opening chapter of the Koran. 2. (Konuşma Dili) to give up hope about (something)
İngilizce - İngilizce
{i} first chapter of the Koran
the first or opening sura of the Quran which is the central prayer of Islam and is used on all special occasions as well as during the five daily prayers
Türkçe - Türkçe
Kur'an'ın ilk suresi
Kuran'ın ilk suresi
(Osmanlı Dönemi) bir şeyin başlangıcı
FÂTİHA
(Osmanlı Dönemi) Karar vermek
FÂTİHA
(Osmanlı Dönemi) Mübaşeret. Başlamak
FÂTİHA
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin başlangıcı, ibtidası
FÂTİHA
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi. Bak: Seb'ul mesâni
FÂTİHA
(Osmanlı Dönemi) Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade
Fatiha 1
(Kuran) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Fatiha 2
(Kuran) Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur
Fatiha 3
(Kuran) O Rahman ve Rahim'dir
Fatiha 4
(Kuran) Din Gününün sahibidir
Fatiha 5
(Kuran) Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz
Fatiha 6
(Kuran) Bizi doğru yola eriştir
Fatiha 7
(Kuran) Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.*
İngilizce - Türkçe
fatiha
fatiha